Informace o instituci Centrum výpočetní techniky UPOL

Hlavní činností CVT je zajišťování služeb souvisejících se získáváním, zpracováním a poskytováním informací zejména pomocí výpočetní a komunikační techniky pro potřeby všech součástí UP i UP jako celku (dále jen „uživatelé“), a to v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. V uvedených oblastech odpovídá CVT za zavádění moderních technologií a jejich technickou podporu, zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému UP (dále jen „IS UP“), metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Kde nás najdete?

Zobrazit